外文書
空白圖
首頁>外文書 > Việt Ngữ > Gốc cổ điển

KINH NHẬT TỤNG -- Vạn Phật Thánh Thành

Tất cả kinh Phật cùng sách vở xiển dương Phật giáo đều không ngoài mục đích khiến mọi người làm lành lánh dữ, sửa sai hướng thiện, hiểu rõ nhân quả ba đời cùng nhận thức Phật tánh sẵn có đầy đủ của...

網路特惠價 200